Program Edukacyjny "Myśl w ruchu"

Edukacyjny program pilotażowy z dziedziny:
taniec "Myśl w ruchu" realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca
oraz Lubelski Teatr Tańca / Centrum Kultury w Lublinie

Realizacja programu „Myśl w ruchu” w Lublinie, mającego na celu wprowadzenie tańca do programu szkolnego odbędzie się w terminie wrzesień – grudzień 2011 roku.
Program będzie realizowany w trzech placówkach – państwowych szkołach podstawowych w Lublinie: Szkole Podstawowej nr 24; Szkole Podstawowej nr 6; Szkole Podstawowej nr 28

1 ... 30 31 32 33