Festiwal „Chagall w Lublinie”

składał się z trzech części: prezentacja wystawy oryginalnych prac Marca Chagalla o tematyce biblijnej „Chagall i Biblia” konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości Artysty wydarzenia towarzyszące, m.in. prezentacje spektakli, projekcje filmów.

Skąd Chagall w Lublinie?

W grudniu 2000 roku Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej gościnnie prezentowała swój spektakl podczas XIII Międzynarodowego Festiwalu Współczesnej Choreografii w Witebsku. Sukces jaki grupa odniosła zaowocował ponownym zaproszeniem zespołu na międzynarodową edycje konkursową tego festiwalu w 2001 roku i po kolejnym sukcesie prac prezentowanych wspólnie z Lubelskim Teatrem Tańca artyści z Lublina otrzymali propozycję stworzenia spektaklu inspirowanego twórczością Chagalla i zaprezentowania go podczas XII Dni Chagallowskich w Witebsku. Przedsięwzięcie spotkało się z wielkim uznaniem publiczności i środowiska artystycznego, a pomiędzy dyrekcją Muzeum Chagalla i lubelskimi artystami zrodziła się wielka przyjaźń. Powstał pomysł zrealizowania projektu Chagallowskiego w Lublinie - mieście, w którym od lat organizowane są doniosłe wydarzenia kulturalne i gdzie ma miejsce znakomita twórczość artystyczna oraz integracja przedstawicieli różnych dziedzin sztuki współpracujących na rzecz rozwoju duchowego i intelektualnego mieszkańców regionu. Projekt „Chagall w Lublinie” wpisuje się w tę chlubną tradycję.
Zakres projektu

1. 6 września, 2003: Uroczyste otwarcie z udziałem Meret Meyer Graber, wnuczki Marca ChagallaSpektakl „Akrobaci, kwiaty i księżyc pomiędzy” w wykonaniu LTT i GTWPL – Teatr im. Osterwy, Wernisaż - Muzeum Lubelskie Kolacja z udziałem zaproszonych gości
2. 7-8 września, 2003: Seminaria prowadzone przez Ludmiłę Chmielnicką - dyrektora Muzeum Chagalla w Witebsku, Meret Meyer Graber, Sylvie Forestier - byłą dyrektor Muzeum Biblijnego Marca Chagalla w Nicei, Alana Crumpa - historyka sztuki z RPA.Propozycje tematów:„Chagall – ojciec, dziadek, człowiek”„Recepcja twórczości Chagalla dawniej i dziś” „Biografia, związki Chagalla z Witebskiem”„Biblijna twórczość Chagalla”„Chagall dziś – aspekty socjologiczne, muzea, zbiory , wydawnictwa”
3. Prezentacja dzieł Marca Chagall w Muzeum Lubelskim – wrzesień, październik
4. Cykl prezentacji spektaklu „Akrobaci, kwiaty i księżyc pomiędzy” w wykonaniu Lubelskiego Teatru Tańca i Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej – wrzesień, październik
5. Projekcje filmów związanych z Chagallem – wrzesień, październik.
6. Promocja autobiografii Marca Chagalla „Moje życie” , tłumaczenie Jolanty Sell, wyd. IRSA

Formy realizacji

ogólnie dostępna ekspozycja obrazów w muzeum oraz sesje szkolne dla zorganizowanych grup z prezentacją krótkich filmów spektakl teatru tańca dla zorganizowanych grup szkolnych z przedmową dotyczącą twórczości malarza seminaria adresowane do polskiego środowiska artystycznego studentów wydziałów artystycznych, historyków sztuki, kulturoznawców projekcje filmów prezentacja polskiej wersji biografii Marca Chagalla pt.: „Moje życie”

Patronaty honorowy: Ministra Kultury, Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego, medialny: TVP 2, Tygodnik Polityka, Midrasz, Słowo Żydowskie, Kurier Lubelski.
Goście specjalni z zagranicy: Meret Meyer Graber (Francja), Ludmiła Chmielnicka (Białoruś), Sylvie Forestier (Francja), Alan Crump (RPA),
przedstawiciele ambasad: Republiki Białorusi, Republiki Francuskiej, Izraela, USA,
z Polski: ABP Metropolita Lubelski Józef Życiński, Minister Kultury Waldemar Dąbrowski, Wojewoda Lubelski Andrzej Kurowski, Marszałek Województwa Lubelskiego Henryk Makarewicz, Prezydent Miasta Lublin Andrzej Pruszkowski,

Osoby odpowiedzialne:

Hanna Strzemiecka, lider projektu – dyrektor artystyczny Lubelskiego Teatru Tańca,

Zygmunt Nasalski - dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie,

Grzegorz Rzepecki, współpraca organizacyjna – wiceprezes Towarzystwa Edukacji Kulturalnej,

Ryszard Kalinowski, koordynacja projektu – Centrum Kultury w Lublinie,

Wojciech Kaproń, organizacja bezpośrednia projektu – Centrum Kultury w Lublinie,

Anna Żak, organizacja bezpośrednia projektu – Centrum Kultury w Lublinie