Letnie Forum Tańca Współczesnego, 3 - 5 lipca 2009
 
PROGRAM PREZENTACJI

3 lipca 2009godzina 21:30, Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego - wstęp wolny
Lubelski Teatr Tańca - "48/4"
Choreografia: Ryszard Kalinowski
Wykonanie: Beata Mysiak, Anna Żak, Ryszard Kalinowski,       Wojciech Kaproń
Muzyka: Piotr Kurek
Projekt oświetlenia: Aleksander Janas
 
          Wyobraźmy sobie pokój, mieszkanie - niewielkie, nawet dość ciasne, a w nim klika osób. Popatrzmy, co się wydarzy, kiedy upłynie trochę czasu...

4 lipca 2009,  godzina 21:30, Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego - wstęp wolny

Aura Dance Theatre  (Litwa) - „Twilight”/ “Brzask” 


Idea, choreografia: Birutė Letukaitė
choreografia: Tamara McLorg 
(Wielka Brytania)
Choeografia i taniec: Lina Puodžiukaitė
Muzyka: Donis (Donatas Bielkauskas); Phillip Glass
Światła: Birutė Letukaitė, Vladimiras Šerstobojevas
Interpretacja i taniec: Asta Brilingienė, Rūta Kavaliauskienė,
Saulius Kavaliauskas, Rūta Lelyte, Audronė Leškevičiūtė, Justinas Chlebinskas,
Ieva Sabaliauskaitė
Nauczyciel: Ligita Viršulytė
Premiera: 2008 m. kovo 7 d. Rokiškis/ Litwa
Czas: 30 min
Życie jest jak wybieg, pełne blasku i siły, próżności i piękna, pożądania i pasji oraz..
...samotności, pragnienia, notorycznych spojrzeń...
...dla człowieka, który nie spaceruje po tym wybiegu...
„Blindfolded”/ Z zamkniętymi oczami”

Idea, rezyseria, choreografia: Johannes Wieland (Niemcy-USA)
Nauczyciel: Ligita Virsulyte
Muzyka: Michael Gordon
Projekt kostiumów: Marta Vosyliute, Johannes Wieland
Projekt oświetlenia: Johannes Wieland
Tańczą: Asta Brilingienė, Rasa Danilinaitė, 
Rūta Kavaliauskienė, 
Saulius Kavaliauskas, Rūta Lelyte, 
Audronė Leškevičiūtė, Lina Puodžiukaitė
Premiera: 5 maja 2006
Czas: 30 min
Jest to ostatnia premiera AURY, wykreowana przy współpracy z zagranicznym choreografem Johannesem Wielandem. Spektakl ten jest abstrakcją ukazującą fakt, iż nasze życie toczy się w płaszczyznach różnych rzeczywistości, nieustająco badających nasze relacje z innymi ludźmi.  To często czyni nas więźniami swoich własnych myśli. Próbując uciec poza nasze ograniczone drogi komunikacji zawsze znajdujemy tylko niesatysfakcjonujące odpowiedzi. Może zaakceptowanie tych dylematów jest naszą drogą uniknięcia frustracji.

5 lipca 2009, godzina 21:30, Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego - wstęp wolny
ikoniczny/ironiczny

- nic nie pozostaje samotne i wszystko ma swoje odbicie
Ikoniczny/ironiczny jest konsekwentną, abstrakcyjną grą choreograficzną krążącą wokół POP ARTU, używając przy tym stereotypów – przede wszystkim moich własnych! 
Sztuka nowoczesna zawsze wprowadzana jest w życie poprzez promowanie klasycznej- ikony nabierają innego znaczenia- nowego wyobrażenia świata. Ikoniczny/ironiczny wprowadza tą grę do świata tańca i staje się zniekształconym i humorystycznym przedstawianiem.
Spektakl składa się z choreograficznych fragmentów, których interakcje i powiązania stanowią całość przedstawienia. Pewna część wspomnianych fragmentów jest odniesieniem do wcześniejszych produkcji, natomiast pozostała część stanowi całkiem nowy materiał.
Jens Bjerregaard

Warsztaty tańca współczesnego
3 - 5 lipca 2009 
godzina: 10:00 - 15:00 
(9 lekcji * 1,5 godziny) 
Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 
Zajęcia prowadzone będą na dwóch poziomach zaawansowania: 
- początkujący 
- średniozaawansowany
Nauczyciele:
Jens Bjerregaard (Dania)
Louise Friis (Dania)
Lina Puodziukaite (Litwa)
Audrone Leskeviciute (Litwa)
Anna Wytych (Polska)
Beata Mysiak (Polska)
Anna Żak (Polska)
Wojtek Kaproń (Polska)
Koszty: 
do dnia 29 czerwca - 120 zł 
wpłaty należy dokonać na numer konta Centrum Kultury W Lublinie
61 1240 1503 1111 0010 0136 6780
z dopiskiem Warsztaty - Letnie Forum Tańca Współczesnego 
lub w biurze Lubelskiego Teatru Tańca
oficyna CK, pokój numer 16 
W dniu rozpoczęcia warsztatów (3 lipca) - koszt warsztatów -  150zł 
wpłaty w godzinach 09:00 - 09:45, pokój numer 2, Centrum Kultury w Lublinie, ul.Peowiaków12 
  
UWAGA: 
- liczba miejsc ograniczona
- na zgłoszenia z potwierdzeniem wpłaty czekamy do dnia 1 lipca 
W załączniku umieszczono kartę zgłoszeń, program prezentacji oraz informacje o nauczycielach.
Więcej informacji na stronie www.ltt.art.pl
Zgłoszenia: warsztaty.taniec@ck.lublin.pl
Tel. 081- 536 03 28
lub w biurze Lubelskiego Teatru Tańca
oficyna CK, pokój numer 16