Letnie Forum Tańca Współczesnego - 2014

"Święto Wiosny - komentarze" - Festiwal Kody

"Myśl w ruchu" - II edycja programu

"Ciała w przestrzeni miejskiej" - Nocy Kultury

Forum Tańca Współczesnego "Ku Europejskiej Stolicy Kultury 2016"