Centrum Kultury w Lublinie
Lubelski Teatr Tańca

ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin

tel. +48 81 466-61-46
fax. +48 81 536-03-28
e-mail: taniec@ck.lublin.pl

Zgłoszenia na zajęcia organizowane w ramach Centrum Ruchu prosimy przesyłać na adres:
e-mail:centrumruchu@ck.lublin.pl