● 17 listopada, godz. 20:30, Last Work, Sala Operowa CSK
● 18 listopada, godz. 20:30, Last Work, Sala Operowa CSK
● 19 listopada, godz. 20:30, Venezuela, Sala Operowa CSK

Sprzedaż biletów on-line i w Kasie CK ruszy juz za tydzień, 28 sierpnia ok. godz. 12:00!

►Bilety i karnety do kupienia poprzez portal Tiketto i w kasie Centrum Kultury:

Bilety Kategoria I – 130 zł
Bilety Kategoria II – 110 zł
Bilety Kategoria III (wyłącznie spektakl „Venezuela”) – 50 zł

►Bilety grupowe - rezerwacja na taniec@ck.lublin.pl

Bilety Grupowe (min, 15 osób na jeden spektakl - tylko miejsca kategorii I) - 100 zł

► Karnety "BATSHEVA" (Last work 18.11 + Venezuela 19.11),
tylko miejsca kategorii I – 220zł;
do nabycia w kasie Centrum Kultury od 28 sierpnia kasa@ck.lublin.pl / / tel.: 81 466 61 40
Liczba karnetów ograniczona.

 

► Karnety na wszystkie spektakle 21-wszych Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca (ważne 13 - 19 listopada), w limitowanej liczbie - 300 zł. Ilość miejsc ograniczona. UWAGA: obejmuje "Last Work" tylko 17 listopada!
-------------------------------------------------------------------------
Dear All,
we can now officially invite you to watch two shows performed by Batsheva Dance Company , „Last Work” and „Venezuela”, which will be presented during 21st International Dance Theatre Festival in Lublin. The presentation is organised by Lubelski Teatr Tańca and Centrum Kultury w Lublinie.
Below you will find more information regarding the presentations:

● November 17th, 8:30 p.m., „Last Work”, Opera Hall of Centre for Meeting of Cultures
● November 18th, 8:30 p.m., „Last Work”, Opera Hall of Centre for Meeting of Cultures
● November 19th, 8:30 p.m., „Venezuela”, Opera Hall of Centre for Meeting of Cultures

►Tickets available for purchase online and in Centre for Culture ticket office IN ONE WEEk, from August 28!

►Tickets and ticket booklet available for purchase through Tiketto site (www.tiketto.pl) and in Centre for Culture ticket office


Tickets Category I - 130zł
Tickets Category II – 110 zł
Tickets Category III (only for „Venezuela”) - 50zł

►Group tickets – reservation at taniec@ck.lublin.pl
Group tickets (min. 15 people – only seats from category I) - 100zł

►Ticket booklets „BATSHEVA" (Last work 18.11 + Venezuela 19.11), only seats from category I) – 220z
for purchase only in Centre for Culture ticket office from August 28, e-mail: kasa@ck.lublin.pl / tel.: 81 466 61 40
Number of booklets is limited.