Bio-obiekt – mobilny wehikuł działań artystycznych
Projekt interdyscyplinarny łączący sztuki plastyczne oraz teatr

Data wydarzenia
25.09 – Mińsk
28.09 – Berlin
30.09 – Paryż
2.10 – Madryt
6.10 – Bruksela
8.10 – Londyn

"Bio-obiekt" - mobilny wehikuł działań artystycznych. Przedsięwzięcie jest interdyscyplinarną formą łączącą pięć sztuk: architekturę, sztuki plastyczne, performance, multimedia oraz teatr.
Przygotowaliśmy specjalnie zaprojektowany przez Roberta Kuśmirowskiego obiekt, do wnętrza którego zostaną zaproszeni widzowie, którzy zobaczą program zaprezentowany przez polskich artystów młodego pokolenia.
Wewnątrz znajduje się widownia dla kilkudziesięciu osób, tak aby odbywający się w środku program miał charakter kameralny i jednocześnie umożliwił intymny kontakt publiczności ze sztuką.
Zaprezentowane wydarzenia zakładają interdyscyplinarność, będzie to spektakl audiowizualny, spektakl teatru butoh w wykonaniu Teatru Maat w reżyserii i choreografii Tomasza Bazana, teatr tańca w wykonaniu Wojciecha Kapronia oraz performance Dominika Złotkowskiego

Program:
18:00 - 19:00 - spektakl/koncert audio/wizualny – wykonanie Paweł Korbus/Maciej Połynko
19:00 - 19:30 "ORLANDO.1", Teatr Maat wg koncepcji Tomasza Bazana / taniec: Tomasz Bazan
19:30 - 20:00 Spektakl Lubelskiego Teatru Tańca, reżyseria Wojciech Kaproń
20:00 - 20:30 Performance Dominik Złotkowski
21:00 - Spotkanie z artystami

Wojciech Kaproń spektakl„closer”
Wystąpienie solisty teatru tańca. Działanie wizualne oparte w duże mierze na fizyczności i kunszcie tańca współczesnego. Spektakl nie opiera się na żadnym wątku i ma charakter afabularny, gdzie największy nacisk jest położony na estetykę i pracę z ciałem.