„kierunek – wschód, stacja – taniec”
Stacja: Mińsk, luty 2015

To projekt prezentujący polską twórczość taneczną w wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego: Białorusi, Ukrainie, Gruzji i Azerbejdżanie. Na program każdego etapu składają się: prezentacja spektaklu „Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy” w wykonaniu Lubelskiego Teatru Tańca, autorskie warsztaty prowadzone przez tancerzy LTT, improwizowane akcje performatywne z udziałem lokalnych artystów oraz wykład i dyskusja o polskim tańcu opisujący dokonania oraz działalność wiodących zespołów i ośrodków tańca współczesnego w Polsce.„Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy” (spektakl)
Cztery charaktery, cztery osoby „opowiadają” swoje historie: słowami, obrazami, ciałem i ruchem, w ciszy, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Cztery różne osobowości, zbyt blisko siebie, zarówno w przestrzeni fizycznej jak i czasowej, przesiąknięte sobą nawzajem, walczą o uwagę i intymność. Rozdrażnieni, jak na niedzielnym obiedzie rodzinnym, chcą znaleźć historię, której jeszcze nigdy nie opowiedzieli.

„Taniec w Polsce – życie wewnętrzne” (wykład/dyskusja)
Grzegorz Kondrasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Ryszard Kalinowski (Lubelski Teatr Tańca)

Polska Platforma Tańca 2014, pokazała jak niezwykle różnorodny jest dziś taniec w Polsce; w stylistyce, technikach, odniesieniach do tradycji, podejmowanych tematach, a nawet w lokalizacjach geograficznych, powiązaniach z Europą i światem czy modelach organizacyjnych. Prezentacja, ilustrowana fragmentami spektakli Platformy, wskazuje na najważniejsze czynniki (artystyczne i organizacyjne) wpływające na obraz współczesnego polskiego tańca w jego dzisiejszym interdyscyplinarnym i międzynarodowym kształcie.

„muzyka – wizja – ruch” (akcja performatywna)
Muzyka, wideo: Dariusz Kociński

Warsztaty tańca współczesnego
Lubelski Teatr Tańca: Beata Mysiak, Anna Żak, Wojtek Kaproń

Projekt realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą” oraz Centrum Kultury w Lublinie