Warsztaty poprowadzą tancerze i artyści: David Ben Shimin i Lea Bessoudo, będący członkami znanego na całym świecie zespołu Kibbutz Contemporary Dance Company (KCDC). W ramach warsztatów, prowadzący pokażą unikalny język ruchu wypracowany przez Artystycznego Dyrektora zespołu oraz Głównego Choreografa, Rami Be'er.

Proponowane warsztaty zostały przygotowane specjalnie dla profesjonalnych tancerzy oraz studentów tańca. Warsztatowicze zmierzą się z wyrazistym, silnie dynamicznym i intensywnie fizycznym językiem ruchu, który wyraża totalność ludzkiej ekspresji w jej wymiarze fizycznym i duchowym. Specjalną uwagę prowadzący położą na muzykalność, wyobraźnię oraz wykorzystanie zmysłów z uwzględnieniem techniki, fizycznej kontroli oraz świadomości cielesnej.

Zapisy trwają, ilość miejsc ograniczona! Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z tanecznym CV do dnia 18 kwietnia. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych szesnastu tancerzy doświadczonych w dziedzinie tańca współczesnego. Listę osób zakwalifikowanych opublikujemy do 21-go kwietnia.

Zgłoszenia wysyłajcie na adres: warsztaty.taniec@ck.lublin.pl
Koszt masterclass: 120 zł.
Wpłat można dokonywać po potwierdzeniu informacji od organizatorów o wpisaniu na listę uczestników na numer konta:
Bank PKO S.A. 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780 tytułem "Warsztaty Kibbutz"
Adres odbiorcy: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin


Nauczyciele:
DAVID BEN SHIMON
Urodzony w Stanach Zjednoczonych w 1983 roku. Rozpoczął swoją taneczną edukację w wieku pięciu lat. Podstawę swojego wykształcenia zdobył w Virginia Ballet Theatre and Governor’s School for the Arts w Norfolk, Virginia. Po ukończeniu kszatłcenia podstawowego, studiował w Harid Konserwatorium, School of American Ballet oraz Miami City Ballet School. Wszystkie wyżej wymienione placówki przyznały mu pełne stypendia.  Występował w „Dziadku do orzechów” w wykonaniu the Carolina Ballet. Tańczył także z Miami Contemporary Ballet, Todd Rosenlieb Dance oraz z American Repertory Ballet, jak również z The Virginia Opera i Boheme Opera.
Brał udział w trwającej 5 miesięcy „Tanecznej podróży”, programie edukacyjnym dla międzynarodowych tancerzy organizowanym przez Międzynarodową Wioskę Taneczną KCDC. Dołączył do drugiego oddziału KCDC w sierpniu 2010 roku, po czym w 2012 roku zasilił skład głównej kompanii. David dodatkowo prowadzi audycje dla międzynarodowych tancerzy do programu „Dance Journey” oraz uczy techniki klasycznej tancerzy biorących udział w programie. 

LÉA BESSOUDO
Urodzona we Francji w 1994 roku. Studiowała technikę klasyczną, modern oraz taniec charakterystyczny w  Princess Grace Academy oraz Les Ballet de Monte-Carlo w Monaco, gdzie zdobyła tytuł w 2013 roku. Po przeprowadzce do Izraela, współpracowała z Animato Dance Theater (Nadine Bommer) i brała udział w projekcie Batsheva Dance Company dla wybitnych tancerzy.
Dołączyła do Warsztatów Tańca Ga'aton w kibbutz Ga'aton w 2015 roku. Występowało wraz z KCDC 2 i dołączyła do głównej kompanii KCDC jako praktykantka w sierpniu 2016 roku.