Personal Spring
Performance
Polska-Ukraina
Taniec // muzyka // wideo
Reżyseria: Olga Kebas
Taniec: Olena Mits, Daniela Komędera, Anastasiya Baydina, Joanna Dudek
Muzyka: Freenology
Wideo/Foto: Pavlo Boiko, Jakub Szafrański
Kurator: Yuliia Fediv
Projekt stworzono przy wsparciu: Ministerstwa Kultury Ukrainy, Domu Słów, Lubelskiego Teatru Tańca.
Rezydencja realizowana w ramach 21-wszych Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca.

Historia, która przechodzi do historii
...albo staje się tajemnicą...
...albo jest powodem do rozmów
Historia, którą z każdą chwilą tworzymy....
 
Jakie tajemnice kryją ulice? Są świadkami dużych i małych rzeczy, przyjemnych i tych mniej przyjemnych. Kryją w sobie opowieści swoich mieszkańców. Ale te sekrety ujawniają tylko najdociekliwszym...
 
To właśnie stało się podstawą do stworzenia tego performensu.
Słuchaliśmy ulicy Żmigród, która leży niedaleko centrum Lublina. Zawieszona między Starym Miastem a nowoczesnym city. Jest łącznikiem między przeszłością a przyszłością. To niepowtarzalne...
Ale w naszym przedstawieniu nie będziemy opowiadały tych zdarzeń.Nie pokażemy ani tego, ani ich bohaterów. Historia ulicy jest jedynie impulsem dla poszukiwań czasu i miejsca w dzisiejszym świecie. Pozwolimy jej zawładnąć naszym ciałem i świadomością. Będzie z nami.
Kilkaset lat temu był tutaj przecież zielony pagórek z legendarnym Żmijem, który przywabiał swoją przytulnością I widokiem. Przygarnął pierwszych osiedleńców. A z czasem przekształcił się w uliczkę, która biegnie w dół od miejskiej bramy.
Na przestrzeni lat Żmigród się zmieniał. Dawniej przebiegał tędy ważny szlak handlowy na południe - do zachodnich regionów Ukrainy. Kiedyś budowano tu dwory szlacheckie, były i pałace. Niedaleko, przy dzisiejszej ul. Królewskiej kwitł handel. Najczęściej zbożem i innymi dobrami ziemi. Mieszkali tu zamożni i wykształceni obywatele. Z biegiem lat nasz zakątek zmienia się, miasto widzi tu miejsce dla zakładów przemysłowych. Pałace przerobiono na kamienice mieszkalne.
Pokora mnichów i żywotność handlu, pracowitość rzemieślników i splendor panów szlachty, zabawa i dyscyplina szkoły - wszystko splotło się na tej uliczce.
Wielką rolę Żmigród odgrywa w czasie II wojny światowej. Jest jednym z ośrodków ruchu oporu. Tutaj właśnie mieści się drukarnia, działająca od 1932 roku, której historię upamiętnia znajdująca się w tym miejscu „Izba drukarstwa”. Należy pamiętać, że w czasach okupacji niemieckiej z maszyn drukarskich nocami schodzą konspiracyjne ulotki i dokumenty.
Drukarze zginęli wiosną 1944 roku. Okupanci aresztowali cały personel . Ludzie ci zginęli na terenie obozu koncentracyjnego „Majdanek”.
Po wojnie drukarnia wznowiła działalność. Dziewięć lat temu gospodarzem miejsca staje się Centrum Brama Grodzka - Teatr NN. Po kapitalnym remoncie Centrum otwiera Izbę Drukarstwa. Rok temu zmieniła się nazwa i trochę również profil działalności. Powstał Dom Słów.
 
W 1976 roku podczas Konfrontacji Teatralnych swoje legendarne plenerowe przedstawienie „Europa” pokazała Akademia Ruchu. Spektakl nawiązywał do wydarzeń w Radomiu. Dwa lata później Akademia Ruchu przeprowadziła tu teatralną akcję „Dom”.
Ze Żmigrodem związane są także losy sławnych ludzi, takich jak lubelski poeta Józef Czechowicz, a także Władimir Wysocki, Amadeo Modigliani czy też filozof Gottfrid Leibnitz.