www.scenaotwarta.pl.

Projekt "Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie" współfinansowany jest przez Unię Europejską oraz budżet województwa małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.