ZAPISY:


1.) zapoznaj się z grafikiem zajęć >>>
2.) zapoznaj się z regulaminem Centrum Ruchu >>>
3.) uzupełnij kartę zgłoszeń >>> i prześlij ją na adres centrumruchu@ck.lublin.pl
4.) po otrzymaniu potwierdzenia o dostępności miejsc na wybrane zajęcia należność za zajęcia można uregulować :
- przelewem na rachunek bankowy Centrum Kultury w Lublinie - Bank PKO S.A. 61 1240 1503
1111 0010 0136 6780 z dopiskiem „Centrum Ruchu” z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwy zajęć i uwzględniając miesiąc, za który wniesiona jest opłata
- w kasie Centrum Kultury  


Organizator przyjmuje zgłoszenia Uczestników do wyczerpania miejsc w poszczególnych
grupach. Decyduje kolejność nadesłania zgłoszeń.